Saturday, 19 May 2012

Zikir Hasbi Rabbi dan Asma Ul Husna

Mari kita menghayati zikir Hasbi Rabbi dan Asma Ul Husna ini.


Hasbi Rabbi Jallallah
Ma Fi Qalbi Ghayrullah
Nur Muhammad Sallallah
Lailaha Illallah

Cukuplah Allah sebagai tuhan
Tiada yang lain dihatiku melainkan Allah
Nur iaitu cahaya Muhammad
Selawat dan salam ke atasnya
Dan tiada tuhan yang disembah melainkan Allah

No comments:

Post a Comment