Friday, 23 September 2011

Ilmu Lebih Baik Daripada Harta

Keutamaan Ilmu atas harta dapat diketahui dari beberapa segi:

Pertama:Ilmu adalah warisan para nabi manakala harta adalah warisan para raja dan orang-orang kaya


Kedua:Ilmu akan menjaga pemiliknya manakala pemilik harta menjaga hartanya.


Ketiga:Ilmu adalah penguasa atas harta sedangkan harta tidak berkuasa atas ilmu.


Keempat:Harta akan habis dengan dibelanjakan,sedangkan ilmu akan bertambah jika di ajarkan.


Kelima:Apabila meninggal dunia pemilik harta akan berpisah dengan hartanya,sedangkan ilmu akan masuk bersamanya kedalam kubur.


Keenam:Harta dapat diperolehi oleh orang-orang mukmin maupun kafir,orang baik mahupun orang jahat.Sedangkan ilmu yang bermanfaat hanya dapat diperoleh oleh rang-orang yang beriman.


Ketujuh:Orang-orang yang berilmu diperlukan oleh para raja dan selain mereka,sedangkan pemilik harta hanya diperlukan oleh orang-orang miskin.


Kelapan:Jiwa akan mulia dan bersih dengan mengumpulkan ilmu dan berusaha memperolehinya-hal itu termasuk kesempurnaan dan kemuliaannya-sedangkan harta tidak membersihkannya,idak menyempurnakannya bahkan tidak menambah sifat mulia.


Kesembilan:Harta itu mengajak jiwa kepada bertindak sewenang-wenang dan sombong,sedangkan ilmu mengajaknya untuk rendah hati dan melaksanakan ibadah.


Kesepuluh:Ilmu membawa dan menarik jiwa kepada kebahagiaan yang Allah ciptakan untuknya, sedangkan harta adalah penghalang antara jiwa dengan kebahagiaan tersebut.

Nukilan dari Menuntut Ilmu Jalan Menuju Syurga tulisan Syeikh Yazid bin Abdul Qadir Jawwas m/s 49.

No comments:

Post a Comment