Tuesday, 20 September 2011

Kelebihan Orang Bertakwa Menurut Al-QuranSebenarnya, janji Allah kepada orang-orang yang bertaqwa sudah tertera dengan begitu jelas di dalam kitabNya, iaitu kitab suci Al-Qur'an Al Karim. Bahkan Allah SWT telah memberikan janjiNya kepada orang yang bertaqwa dengan begitu banyak dan begitu terperinci

1. Orang bertaqwa mendapat tempat yang mulia pada hari kiamat
QS. Al-Baqarah (2) : 212
Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas.

2. Orang bertaqwa mendapat balasan Syurga
QS. Ali Imran (3) : 15
Katakanlah: "Inginkah aku khabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?" Untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya. Dan (mereka dikurniai) isteri-isteri yang disucikan serta keredhaan Allah: Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.

3. Orang bertaqwa mendapat keuntungan
QS. Al-Maidah (5) : 100
Katakanlah: "Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keuntungan."

4. Orang bertaqwa tidak merasa bimbang
QS. Al-A'raaf (7) : 35
Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku, maka barangsiapa yang bertakwa dan mebuat kebaikan, tidaklah ada kebimbangan terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

5. Orang bertaqwa mendapatkan berkat dari langit dan bumi
QS. Al-A'raaf (7) : 96
Jikalau sekiranya penduduk sesuatu negeri itu beriman dan bertakwa, nescaya Kami akan melimpahkan kepada mereka berkat dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka.

6. Orang bertaqwa selalu ingat kepada Allah
QS. Al-A'raaf (7) : 201
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya.

7. Mendapat kehormatan di sisi Allah
Al-Hujurat (49) : 13
manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendalam pengetahuanNya.

8. Diberi kemudahan dalam urusannya
QS. At-Talaq (65) : 4
Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah nescaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

9. Diberi jalan keluar dari berbagai kesulitan, dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka
QS. At-Talaq (65) : 2-3
Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu kerana Allah. Dengan hukum-hukum yang tersebut diberi peringatan dan pengajaran kepada sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah nescaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar (dari perkara yang menyusahkannya). Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah nescaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki) Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

10. Mendapatkan rahmat dan cahaya

QS. Al-Hadiid (57) : 28
Hai orang-orang yang beriman (kepada para rasul), bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya, niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bahagian, dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

No comments:

Post a Comment