Sunday, 21 August 2011

76 karakter yahudi dalam Al-Quran1. Bangsa yang pertama kali kafir kepada Nabi Muhammad SAW.(Al-Baqarah: 41). 


2. Bangsa yang suka memutar balikkan kebenaran (Al-Baqarah: 42). 


3. Bangsa yang diperingatkan Allah dengan keingkaran terhadap nikmat Allah (Al-Baqarah: 47-48). 


4. Bangsa yang pernah diuji dalam perhambaan raja-raja mesir (Al-Baqarah: 49). 


5. Bangsa yang menyembah berhala ditengah bimbingan Nabinya (Al-Baqarah: 51). 


6. Bangsa yang diperintahkan untuk membunuh diri masal (Al-Baqarah: 54). 


7. Bangsa yang pertama kali mengingkari sifat ghaib dan paham materialisme (Al-Baqarah: 55-56). 


8. Bangsa yang suka berbuat aniaya di tengah nikmat Allah (Al-Baqarah: 57). 


9. Bangsa yang paling cerewet dengan Nabinya (Al-Baqarah: 61). 


10. Bangsa yang cepat melanggar janji Allah (Al-Baqarah: 65). 


11. Bangsa yang paling suka mempermainkan perintah Nabi (Al-Baqarah: 67-71). 


12. Bangsa yang paling keras menolak kebenaran Illahi (Al-Baqarah: 74). 


13. Bangsa yang tidak boleh diharapkan beriman kepada kebenaran para Nabi (Al-Baqarah: 75). 


14. Bangsa yang paling suka mengatur tipu daya di tengah masyarakat (Al-Baqarah: 76). 


15. Bangsa yang suka memperjual-belikan agama Allah (Al-Baqarah: 79). 


16. Bangsa yang beranggapan tidak disentuh api neraka kecuali sebentar (Al-Baqarah: 80-81). 


17. Bangsa yang paling sedikit orang-orang baiknya (Al-Baqarah: 83). 


18. Bangsa yang paling senang bermusuhan dengan sesamanya (Al-Baqarah: 84-85). 


19. Bangsa yang paling sombong dan membanggakan etnisnya (Al-Baqarah: 91). 


20. Bangsa yang paling rakus terhadap kesenangan duniawi dan takut mati (Al-Baqarah: 96). 


21. Bangsa yang benci kepada malaikat Jibril dan Malaikat yang lain (Al-Baqarah: 97-98). 


22. Bangsa yang paling suka mengingkari perjanjian (Al-Baqarah: 100). 


23. Bangsa yang paling suka mengikuti khurafat (Al-Baqarah: 102). 


24. Bangsa yang paling dengki kepada Nabi Muhammad dan umatnya (Al-Baqarah: 105) 


25. Bangsa yang paling keras berupaya mengkafirkan umat Islam (Al-Baqarah: 109-110). 


26. Bangsa yang sama sekali tidak mengakui agama Nasrani (Al-Baqarah: 113). 


27. Bangsa yang pertama kali menyatakan Allah berputra (Al-Baqarah: 116). 


28. Bangsa yang membenci kebebasan beragama (Al-Baqarah: 180). 


29. Bangsa yang membenci agama ibrahim (Al-Baqarah: 130-133). 


30. Bangsa yang rasialis dan apologetik (Al-Baqarah: 175). 


31. Bangsa yang tidak malu bersikap sok tahu (Al-Baqarah: 139-140). 


32. Bangsa yang menggangap dirinya paling pandai (Al-Baqarah: 142).


 33. Bangsa yang hanya menuruti kemahuan sendiri (Al-Baqarah 145). 


34. Bangsa yang paling mengenal ciri Nabi Muhammad tapi mengingkarinya (Al-Baqarah: 146). 


35. Bangsa yang dikutuk Allah kerana merahsiakan kebenaran (Al-Baqarah: 159). 


36. Bangsa yang paling fanatik terhadap tradisi dan leluhurnya (Al-Baqarah: 170). 


37. Bangsa yang dagang dan riba sama saja (Al-Baqarah: 275). 


38. Bangsa yang menjadikan agama sebagai Alat dusta (Ali Imran: 23-24). 


39. Bangsa yang dilarang bagi kaum muslimin untuk bersetia kawan (Ali Imran: 28). 


40.Bangsa yang pertama-tama merancang pembunuhan Nabi Isa as. (Ali Imran: 52-54).


 41. Bangsa yang senang membuat siasat keragu-raguan (Ali Imran: 72-73). 


42. Bangsa yang suka mengingkari amanah orang (Ali Imran: 75). 


43. Bangsa yang suka mengada-ada dalam urusan agama (Ali Imran: 78). 


44. Bangsa yang menjadikan agama sebagai alat untuk memperbudak bangsa lain (Ali Imran: 79-80).


 45. Bangsa yang ingin membuat agama lain sebagai tandingan agama islam (Ali Imran: 83-85). 


46.Bangsa yang kedlolimanya menyulitkan hatinya melihat kebenaran (Ali Imran; 86-87). 


47. Bangsa yang suka menghalang orang berjalan kepada kebenaran (Ali Imran: 99). 


48. Bangsa yang suka berpecah belah dan merosakkan fahaman agama (Ali Imran: 105). 


49. Bangsa yang tidak suka melihat kebaikan ummat islam (Ali Imran: 118-120). 


50. Bangsa yang mencela Allah sebagai si Faqir (Ali Imran: 181). 


51. Bangsa yang suka membuat saiz kebenaran menurut selera sendiri (Ali Imran: 183). 


52. Bangsa yang suka mencari pujian palsu (Ali Imran: 188). 


53. Bangsa yang merasa dirinya paling bersih (An-Nisaa: 49).


 54. Bangsa yang suka memeras orang lain apabila berkuasa (An-Nisaa: 53). 


55. Bangsa yang selalu dengki gengan keberuntungan orang lain (An-Nisaa: 54). 


56. Bangsa yang suka membuat kdlaliman dalam undang-undang (An-Nisaa: 60).


57. Bangsa yang berusagha mempengaruhi kearah kerosakan apabila dijadikan teman (An-Nisaa: 89). 


58. Bangsa yang suka mempermainkan para Nabi (An-Nisaa: 153). 


59. Bangsa yang mengaku membunuh Nabi Isa (An-Nisaa: 157). 


60. Bangsa yang diharamkan Allah memakan makanan yang baik (An-Nisaa: 160). 


61. Bangsa yang mengaku menjadi anak tuhan dan kekasihnya (Al-Maidah 18). 


62. Bangsa yang paling pengecut (Al Maidah: 22). 


63. Bangsa yang dibebani hukum berat kerana mental mereka yang bobrok (Al Maidah: 22). 


64. Bangsa yang paling cepat bersikap menolak kebenaran dan menyukai kebohongan (Al Maidah: 41). 


65. Bangsa yang menyuruh rakyat berkonfrontasi dengan orang-orang yang benar (Al-Maidah: 41). 


66. Bangsa yang gemar melakukan usaha-usaha kotor (Al-Maidah: 42). 


67. Bangsa yang lebih takut kepada sesama manusia dari pada kepada Allah (Al Maidah: 44). 


68. Bangsa yang suka mengejek dan mempermainkan agama islam (Al-Maidah: 58). 


69. Bangsa yang mengatakan Allah itu bakhil (Al Maidah: 64). 


70. Bangsa yang gemar membangkitkan peperangan (Al Maidah: 64). 


71. Bangsa yang suka mendustakan kebenaran yang tidak disukai (Al Maidah: 70). 


72. Bangsa yang berani membunuh Nabi-Nabinya (Al Maidah: 71).


73. Bangsa yang dilaknat oleh Nabi-Nabinya (Al Maidah: 78). 74. Bangsa yang ulamanya tidak peduli kemungkaran di tengah masyarakatnya (Al Maidah: 79). 


75. Bangsa yang mahu berkerja sama dengan musuh-musuh agama demi menghancurkan Islam (Al-Maidah: 80). 


76. Bangsa yang paling keras permusuhannya dengan agama Islam (Al-Maidah: 82).

No comments:

Post a Comment