Wednesday, 6 July 2011

5. ILMU ILHAM DAN ILMU LADUNI

Kalau para Nabi dan rasul diberi wahyu oleh Allah yang  kebenarannya 100%, maka wali-wali Allah diberi jalan singkat oleh Allah untuk memahami ilmu-ilmu Allah secara ilham atau laduni. Iaitu ilmu yang terus dijatuhkan ke hati, tanpa melalui akal.

Allah berfirman :  “Bertaqwalah (kepada Allah), niscaya Allah akan mengajar kamu” -Al  Baqarah ; 282
“Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, maka  Allah akan berikan kemudahan baginya  rezeki dari sumber yang tidak diduga. ” -At Tahrim ; 4

Rezeki ini dapat berupa ilmu, wang, makanan, kefahaman, dan lain-lain keperluan lahir batin manusia. 
Rasulullah SAW bersabda : “Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia tahu, Allah akan mengajarnya apa yang ia tidak ketahui. ”

Ilmu ilham biasanya diberikan kepada wali atau ulama yang  berwatak Rasul yakni yang berperanan mendidik dan memimpin umat, termasuk para mujaddid. Sebaliknya ulama yang berawatak Nabi, yang peranannya lebih kepada mendidik diri sendiri dan tidak wajib menyampaikannya pada orang lain, Allah beri ilmu laduni.
Kedua-dua bentuk ini berbeza sedikit dari fungsinya. Ilmu ilham banyak diberi atas keperluan masyarakat umum atau perjuangan semasa. Ilmu laduni diberi bilamana seseorang itu memerlukannya. Misalnya untuk menghurai suatu ayat A1 Qur’an, wali yang berwatak Nabi akan diberi ilmu laduni untuk memahami dan menghuraikannya bagi keperluan dirinya saja. Tetapi wali yang benwatak rasul atau mujaddid diberi ilmu ilham oleh Allah untuk memudahkan berhadapan dengan kejadian-kejadian dan pernasalahan yang sedang terjadi di masyarakat. Misalnya bagaimana memecahkan masalah sosial di suatu tempat, memecahkan masalah krisis kepemimpinan, krisis ekonomi di suatu negara dan sebagainya.

Dalam memahami tentang ibadah dan mendekatkan diri pada Allah, wali yang berwatak Nabi, ada yang tidak pernah tidur malam sepanjang tahun, hanya tidur sedikit di siang hari saja. Hal ini tidak dapat ditiru dan dicontohi oleh anggota masyarakat secara umum.

Sedang ulama yang berwatak Rasul dan para mujaddid, dalam memahami tentang ibadah dan mendekatkan diri pada Allah, mereka mengatakan bahwa ada 3 (tiga) jenis ibadah :

1. Ibadah asas (zakat, puasa, solat dan sebagainya),
2. Fadhailul amal (seperti tahajud, baca Qur’an, berzikir dan sebagainya)
3. Ibadah secara umum dimana setiap aktivititi manusia, berniaga, berteknologi, berbincang dan sebagainya.Ibadah itu akan mendekatkan diri manusia kepada Allah asalkan memenuhi 5 (lima) syarat :
1. Niat yang betul,
2. Pelaksanaannya betul,
3. Aktiviti itu betul,
4. Natijah (hasilnya) digunakan dengan betul dan
5. Tidak meninggalkan ibadah asas.Dengan konsep ini setiap anggota masyarakat dimudahkan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan masing-masing sesuai dengan pekerjaan dan bidang keahliannya. Ilmu ilham yang Allah berikan kepada mujaddid dan wali yang  berwatak rasul yang memimpin (wali amri) dan berjuang dapat juga berupa berita-berita ghaib yang akan terjadi pada suatu tempat negara, strategi yang sedang musuh lakukan untuk menghancurkan perjuangannya atau berita-berita lain yang akan memudahkan mujaddid atau wali yang berwatak Rasul tersebut untuk menyusun strateginya dalam berjuang membangunkan Islam dan menyelamatkan umatnya.


Bersambung ke 6. MENENTUKAN MUJADDID

No comments:

Post a Comment