Sunday, 24 July 2011

Al-Quran Secret Codes 2011 - 2020

 Ketika dia melihat api, lalu berkatalah dia kepada isterinya: Berhentilah! Sesungguhnya aku ada melihat api (Sirr Al Asrar) semoga aku dapat membawa kepada kamu satu cucuhan daripadanya atau aku dapat di tempat api itu: Penunjuk jalan. (10) Maka apabila dia sampai ke tempat api itu (kedengaran) dia diseru: Wahai Musa! (TaHa 20:10-20:11)

No comments:

Post a Comment