Friday, 17 June 2011

Nama-Nama Syurga dan Neraka (Menurut Al-Quran)

Syurga
   
1. Syurga Firdaus
Mengenai Syurga Firdaus ini, dalam Al Qur’an, surah Al Kahfi, ayat 107, Allah SWT. telah menegaskan: “sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh bagi mereka adalah ‘Syurga Firdaus menjadi tempat tinggal”.
Juga penegasannya dalam Al Qur’an, surah Al Mu’minuun, ayat 9-11.
“Dan orang-orang yang memelihara solat: Mereka itu adalah orang - orang yang akan mewarisi (iaitu) yang bakal mewarisi Syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya”.

2. Syurga Adn
Syurga ‘Adn ini telah banyak sekali dijelaskan dalam Al Qur’an iaitu sebagai berikut: Firman Allah SWT. di dalam surht Thaaha, tepatnya ayat 76.
“(Yakni) surga ‘Adn yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, didalamnya mereka kekal dan itulah (merupakan) balasan bagi orang yang ( dalam keadaan ) bersih ( saat didunianya dari berbagai dosa )”.
Firman-nya lagi didalam surah Shaad, ayat 50 :
“(Yaitu) Syurga ‘Adn yang pintu - pintunya terbuka bagi mereka”.

3. Syurga Khuldi
Di dalam Al Qur’an surah Al Furqaan, ayat 15, Allah SWT. telah menegaskan :
“Katakanlah : “Apa (siksa) yang seperti itu yang baik, atau syurga yang kekal, yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, sebagai balasan dan kediaman kembali mereka”.

4. Syurga Na’iim
Dalam Al Qur’an surah Al Hajj, ayat 56. Allah SWT. telah menegaskan :
“Maka orang - orang beriman dan mengerjakan amal soleh ada di dalam syurga yang penuh kenikmatan”.
Firman-nya lagi dalam surah Al Luqman, ayat 8 :
“Sesungguhnya orang - orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka bakal mendapat surga yang penuh kenikmatan”.

5. Syurga Ma’wa
Banyak sekali didalam Al Qur’an dijelaskan, antara lain :
Surah As Sajdah, ayat 19 Allah SWT. menegaskan:
“Adapun orang - orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka mendapat syurga - syurga tempat kediaman, merupakan pahala pada apa yang telah mereka kerjakan”.
Firman-nya lagi didalam surah An Nizat, ayat 41:
“Maka sesungguhnya Syurga Ma’walah tempat tinggal(nya)”.

6. Syurga Darussalam
Mengenai surga Darussalam ini, telah banyak dijelaskan didalam Al Qur’an, diantaranya ialah : Dalam surah Yunus, ayat 25 :
“Dan Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (yakni surga),
dan memimpin orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus”.

7. Syurga Daarul Muqoomah
Sesuai dengan penegasan Allah SWT. di dalam Al Qur’an, surat Faathir, ayat 34-35:
“Dan berkatalah mereka : Segala puji bagi Allah yang telah mengapus (rasa) duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami adalah Maha Pengmpun lagi Maha Mensyukuri: Yang memberi tempat kami di dalam tempat yang kekal (syurga) dan kurnia-nya”.

8. Syurga maqoomul Amiin
Sesuai dangan penegasan Allah swt. didalam Al Qur’an, surah Ad Dukhan, ayat 51:
“sesungguhnya orang - orang yang bertawakal tinggal didalam tempat yang aman (syurga)”.

NERAKA

1. Jahannam
Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surah al-hijr (15) ayat 43. Di dalamnya orang-orang yang berdosa besar yang sampai mati belum sempat bertaubat.

2. Sa’ir
Nama neraka ini tercantum dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ (4) ayat 10; Surat Al-Mulk (67) ayat 5,10,11 dan lain-lain. Di dalamnya ditempati orang-orang Nasrani.

3. Huthamah
Nama ini tercantum dalam Al-Qur’an Surat Al-Humazah (104) ayat 4-5. Didalamnya ditempati orang-orang yahudi.

4. Wail
Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Muthaffifin, ayat 1-3. Tempat Iblis dan pengikutnya dari kaum majusi.

5. Saqar
Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Muddatstsir (26) ayat 26-27,42. Didalamnya ditempati orang-orang penyembah berhala.

6. Jahim
Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran surah As-Syu’araa (26) ayat 91. Didalamnya ditempati orang-orang musyrik.

7. Hawiyah
Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Qori’ah (101) ayat 9-10. Didalamnya ditempati orang-orang munafik dan orang-orang kafir.

1 comment:

  1. Neraka ada berapa dan surga ada berapa????
    ada yang kata surga ada 7 dan neraka ada 8???

    ReplyDelete